KTV

Projekt „Promocja edukacji Przedszkolnej”.

WAT WAT WAT WAT WAT WAT WAT WAT WAT WAT WAT

Projekt efs

Od 1 sierpnia 2009 roku Telewizja Kraśnik rozpoczęła realizację projektu „Promocja Edukacji Przedszkolnej”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zorganizowano Biuro projektu, powołano zespól zarządzający projektem, ogłoszono nabór personelu do realizacji projektu. Nawiązano kontakty do współpracy z wszystkimi gminami powiatu kraśnickiego. Zamówiono materiały do promocji projektu w powiecie.

Strona projektu:

www.projektefs.ktv.com.pl

Strona główna | Oferta | Aktualności | Program TV | Kontakt | Projekt efs |

Telewizja Kraśnik: Telewizja w najlepszym wydaniu!

2009-2020 © Telewizja Kraśnik • design by: FREE DOTS DESIGNGEDI